Vaikų saugumas kelyje į/iš mokyklos

Mokykliniai autobusai yra viena saugiausių transporto priemonių keliauti į mokyklą ir į namus, tačiau daugeliu atveju mokinių saugumas priklauso nuo jų elgesio mokyklos autobuse. Todėl prieš prasidedant mokslo metams raginame su vaikais aptarti saugumo ir elgesio taisykles.

Prieš įlipant į autobusą

 • Laukiant autobuso laikykitės toliau nuo kelio, nedūkite, kad per neatsargumą nepakliūtumėte į gatvę;
 • Neikite į gatvę ar kitų gyventojų privačią nuosavybę;
 • Artėjant autobusui, pasitraukite nuošaliau;
 • Prieš einant autobuso link, palaukite, kol jis visiškai sustos ir atsidarys durys;
 • Lipant į autobusą laikykitės už turėklų.

Autobuse

 • Prisisekite, jei autobuse yra saugos diržai;
 • Stenkitės elgtis taip, kad netrukdytumėte vairuotojui;
 • Sėdėkite savo vietoje;
 • Nekiškite rankų ir galvos pro langą;
 • Praėjimuose nelaikykite kuprinių ar kitų daiktų;
 • Prieš artėjant prie stotelės, susirinkite daiktus;
 • Prieš stojantis ir vietos ir einant išėjimo link, palaukite, kol autobusas visiškai sustos.

Išlipant iš autobuso

 • Laikykitės už turėklo;
 • Jei turite pereiti gatvę, paeikite keliu tiek, kad vairuotas galėtų Jus matyti;
 • Įsitikinkite, kad vairuotojas Jus mato;
 • Prieš kertant gatvę, palaukite ženklo iš vairuotojo;
 • Kai vairuotojas duoda ženklą, pažiūrėkite į kairę, tada į dešinę ir vėl į kairę. Eidami per gatvę stebėkite kelią;
 • Jei kelio matomumas blogas, paeikite toliau, kad matytumėte kitus vairuotojus ir jie galėtų matyti Jus;
 • Laikykitės toliau nuo galinių autobuso ratų.

Svarbu priminti vaikams, kad nors vairuotojai ir turi sustoti, kai iš mokyklinio autobuso lipa ar įlipa mokiniai, jie ne visada taip daro. Būkite saugūs kelyje ir visais mokslo metais. O jei turėtumėte klausimo dėl geriausių draudimo pasiūlymų, visada maloniai prašome kreiptis į mūsų kompanijos profesionalus.

August 28th, 2016 by Goodwill Financial