Saugi vejapjovė

Kasmet maždaug 75 000 žmonių prie namų pjaudami veją rimtai susižaloja ir kreipiasi į medikus. Tik nedidelė dalis šių sužalojimų atsitinka dėl technikos gedimo, daugiausiai susižeidžiama dėl žmogaus klaidos.
Siūlome jums keletą saugumo patarimų, kuriais verta vadovautis naudojantis vejapjove. Taip išvengsite ne tik smulkių ar rimtesnių sužalojimų, bet ir didesnių nemalonumų.

lawn_mowing_safety
Susipažinkite su savo vejapjove. Būtinai perskaitykite vartotojo instrukciją prieš pradėdami dirbti su naujai įsigytu aparatu. Įsidėmėkite visus saugumo ir valdymo nurodymus. Gerai išmokite įjungti ir išjungti vejapjovę, kad nelaimės atveju veiktumėte instinktyviai.
Sužalojimų padės išvengti tinkami drabužiai. Visada avėkite neslystančią avalynę, o ne teniso batelius ar šlepetes. Nuo aštrių peilių padės apsisaugoti specialūs saugos batais su metalinėmis dalimis ant pirštų. Mūvėdami ilgas kelnes išvengsite akmenų ar kitų aštrių daiktų, kurie gali išlėkti iš po vejapjovės. Rekomenduojama naudotis garso nepraleidžiančiomis ausinėmis ar ausų kištukais, kad nuo aparato keliamo triukšmo apsaugotumėte klausą.
Niekada be priežiūros nepalikite vekiančios vejapjovės. Tai gali būti mirtinai pavojinga vaikams. Jei vejapjovė elektrinė, niekada raktelio nepalikite spynelėje.
Vejapjovę visada įjunkite tik lauke. Uždarose patalpose, tokiose kaip garažai, daržinės ar rūsiai, gali susikaupti smalkės.
Apžiūrėkite ketinamą pjauti lauką. Prieš pradėdami pjauti veją, įsitikinkite, kad žolėje nėra pagalių, akmenų, laidų ar kitokių šiukšlių, kurias vejapjovės ašmenys gali įtraukti.
Pagrindinis pavojaus šaltinis – ašmenys. Kad aparatas veiktų gerai, peiliai turi būti gerai išgaląsti ir suktis greitai. Jei vejapjovei veikiant po ja pateks ranka ar koja, rimtai susižalosite. Todėl niekada nebandykite išvalyti žolės kamščių ar kitaip lįsti prie ašmenų, jeigu įjungtas variklis.
Atjunkite laidą. Kiekvieną kartą, kai reikia palįsti po vejapjove, atjunkite aparatą nuo maitinimo šaltinio, kad būtumėte tikras, jog peiliai nepradės suktis. Taip, tai pareikalaus papildomų kelių minučių, bet ne tiek daug, kiek gali tekti gydyti gilius įpjovimus.
Patikrinkite, ar nepažeisti elektros laidai. Jei naudojatės elektrine vejapjove, peiliai gali įpjauti laidą. Kai pjaunate veją, visada viena akimi stebėkite, kur yra laidas, o prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar nėra pažeistų laido vietų.

June 18th, 2015 by Goodwill Financial