Neatidaus vairavimo pavojai

Neatidžiu vairavimu laikoma bet kuri veikla, kuri gali Jus atitraukti nuo pagrindinės užduoties – vairavimo. Deja, tai ir pavojinga, ir gana plačiai paplitę. Ne tik naudojimasis mobiliu telefonu vairuojant gali nukreipti dėmesį, lygiai taip pat pavojinga yra ir valgyti ar naudotis navigacijos sistema. Visa, kas nukreipia Jūsų dėmesį nuo kelio, kelia pavojų saugiam eismui.

Tai yra:  naudojimasis mobiliu telefonu, žinučių rašymas, valgymas, gėrimas, skaitymas, intensyvus kalbėjimas su keleiviais ar telefonu, naudojimasis GPS ar garso sistema.

Nenuostabu, kad mūsų smegenys vienu metu gali apdoroti tik tam tikrą informacijos kiekį. Kai vienu metu atliekame daug užduočių, jos atliekamos ne taip tiksliai, kaip turėtų. Taip pat kreipiant dėmesį į keletą dalykų vienu metu gali būti pavojinga tiek Jūsų, tiek keleivių ar kitų eismo dalyvių sveikatai ar gyvybei. Dažnai neatidus vairavimas gali būti prilygintas vairavimui užsimerkus. Įsivaizduokite, žinučių rašymas avarijos galimybę padidina 23 kartais, o į kelią nežiūrime net 4.6 sekundes, į šią veiklą įtraukiamos rankos, akys ir smegenys. Tačiau ne tik ši veikla pavojinga.

Išvardinti aukščiau veiksmai žymiai padidina riziką patekti į auto įvykį. Todėl kad ir kas benutiktų, Jūsų akys ir smegenys visada turi būti nukreipti į kelią.

Ir dar: prisiminkite, kad vaikai mokosi imdami pavyzdį iš tėvų, todėl ypatingai svarbu, kad jie mokytųsi iš geriausių pavyzdžių!

March 20th, 2018 by Goodwill Financial