Kodėl verta įsigyti gyvybės draudimą?

Dauguma finansų ekspertų įsitikinę, kad gyvybės draudimas yra finansinio plano pagrindas. Tai gali būti svarbi kai kurių gyvenimiškų situacijų sprendimo priemonė:
1.     Garantuojamos pajamos išlaikytiniams.
Jei yra žmonių, kurie priklauso nuo jūsų gaunamų pajamų, jūsų gyvybės draudimas jūsų mirties atveju šias pajamas gali pakeisti. Dažniausiai tai taikoma šeimos, turinčios mažų vaikų, atveju. Tačiau gyvybės draudimas naudingas ir poroms, kurių vienas partnerių finansiškai žlugtų, netekęs mirusiojo partnerio pajamų dalies. Taip pat šeimoms, kurios išlaiko pagyvenusius tėvus, brolius ar seseris bei vaikus, kurie finansiškai vis dar priklauso nuo tėvų. Toks draudimas naudingas ir tais atvejais, kai dėl sutuoktinio mirties gerokai sumažės likusio gyvo šeimos nario ar partnerio valstybinės ar darbdavio garantuojamos išmokos.
2.     Padengiamos laidotuvių išlaidos ir kiti mokesčiai.
Gyvybės draudimas gali padengti apsidraudusiojo laidotuvių, testamento vykdymo ar kitas turto administravimo išlaidas, taip pat mokesčiu ir medicinines išlaidas, kurių nepadengia turimas sveikatos draudimas.
3.     Įpėdiniams lieka palikimas.
Net jei neturite jokio turto, kurį po savęs galėtumėte palikti įpėdiniams, galite sukurti palikimą, pasirašydami gyvybės draudimo sutartį, o vaikus ar anūkus įvardydami naudos gavėjais po jūsų mirties.
4.     Federalinių ar valstijos “mirties” mokesčių apmokėjimas.
Gyvybės draudimu sukaupta suma gali padėti apmokėti turto mokesčius, kad jūsų įpėdiniams nereikėtų parduoti dalies paveldėto turto ar priimti mažesnį palikimą.
5.     Labdara.
Kurią nors labdaros organizaciją galima padaryti gyvybės draudimo naudos gavėja po apsidraudusiojo mirties. Ir tai bus didesnė auka, nei draudimo įmokų dydžio sumos aukojimas.
6.     Santaupų kaupimas ateičiai.
Apsidraudus kaupiamuoju gyvybės draudimu, laikotarpio pabaigoje sukaupiama atitinkama suma, kuri draudėjo išgyvenimo atveju gali būti panaudota kaip papildomas santaupų šaltinis. Taip pat esant reikalui šiuos pinigus galima pasiskolinti. Kadangi dauguma draudėjų gyvybės draudimo įmokas laiko pirmo svarbumo mokesčiais, kaupiamojo gyvybės draudimo įsigijimas gali buti savotiškas “priverstinis” kaupimo budas.

Šaltinis: iii.com

P. s. Kasmet rugsėjis skelbiamas Gyvybės draudimo mėnesiu. Šia kampanija siekiama šviesti amerikiečius apie gyvybės draudimo svarbą ir padėti jiems įsigyti tinkamą draudimą, kuris apsaugotų visą šeimą.

September 2nd, 2015 by Goodwill Financial